ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?